Level
Inleidend
Language
Nederlands
For Whom
Leidinggevenden, strategen, activisten, begeleiders van veranderingsprocessen.
By Whom
Philippe Vandenbroeck (shiftN), Bert Smits (Tweeperenboom)

Scenariohandelen

Toekomstscenario's als motor van veranderingsprocessen

Online intro May 2021

De toekomst ontvouwt zich sneller dan we er erg in hebben. Veranderaars worden geconfronteerd met een complex, onoverzichtelijk landschap. Het is lastig om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. En dus duurt het eeuwen eer je collectief tot keuzen kan komen. In deze opleiding willen we het doorbraakpotentieel van toekomstscenario’s ontsluiten. Hiermee knopen we aan bij de bron van een prospectief denken dat de toekomst niet alleen begrijpelijk wil maken, maar tegelijk ook het handelen wil richten naar het creëren van een gewenste toekomst.

Het methodologische hart van de opleiding is een generiek proces voor het ontwikkelen van toekomstscenario’s: van een ongestructureerde hoop van drijvende krachten naar een set van coherente toekomstbeelden. Vervolgens gaan we na hoe we deze toekomstbeelden kunnen inzetten om doorbraken in ons persoonlijk leven, organisatie of maatschappij te realiseren. Scenario-denken wordt zo scenariohandelen. We zullen tijdens deze opleiding ook aandacht besteden aan het funderende mensbeeld dat aan de grondslag ligt van deze praktijk van ‘toekomstschepping’.

Deze opleiding biedt ruimte om de theorie te toetsen aan de praktijk van een door de deelnemers te ontwikkelen case. Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die het denken over de toekomst wil inzetten op een kritische en opbouwende manier, op weg naar meer gemeenschapszin en verantwoord ondernemerschap. Bovendien draagt het doorlopen van een scenarioproces er toebij dat mensen en organisaties veranderingsbekwaam en wendbaar worden en dat ze leren omgaan met onzekerheid.


Eind augustus (datum tbp) geven we een online introductie, zodat je kan kennismaken met de concepten uit de 4-daagse training.

De 4-daagse training start op donderdag en vrijdag 21 en 22 oktober 2021, met een eerste terugkomdag op vrijdag 26 november. De tweede terugkomdag spreken we in onderling overleg af met de deelnemers.